Secans de Belianes – Preixana

L’espai natural secans de Belianes-Preixana, catalogat com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), es troba al sud-oest de la comarca de l’Urgell i envaeix lleugerament la comarca de les Garrigues per Arbeca. S’estén pels termes urgellencs de Vilagrassa, Preixana, Bellpuig, Sant Martí de Riucorb i Belianes, i de Vilanova de Bellpuig, al Pla d’Urgell. Es tracta d’una gran plana al·luvial formada per les graves de la conca hidrogràfica del riu Corb.

Els Secans a Arbeca compren una zona de relleus suaus formats entre la banda esquerra del canal d’Urgell, el tossal de Balaguer de 343 metres, el tossal del Ceba de 321 metres i la serra de Montplà. Compren les partides de lo Pedroell, los Vilars (zona de secà) i la Cometa. Forma una extensa vall de fons pla on l’agricultura és la principal protagonista del territori. Hi predominen els conreus herbacis de secà. La parcel·lació és molt característica i ve determinada per la disposició dels materials dipositats per cursos com l’Aixaragall, afluent del Corb, en els seus cons de dejecció. Les parcel·les són allargassades i estretes.

espais naturals de ponent
Més informació i vol virtual

 

 

Proposta de ruta