Crèdits

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La web ha estat creada i desenvolupada per Millennials Agency SLU.

L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (textos, gràfics, fotografies, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de MILLENNIALS AGENCY SLU.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de MILLENNIALS AGENCY SLU i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de MILLENNIALS AGENCY SLU.

S’autoritza l’ús privat a l’usuari si aquest es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MILLENNIALS AGENCY SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin ser instal·lats.